Vedlikehold - oversikt

Alle pianoer og flygler, uansett kvalitet og hvor mye de blir brukt, trenger vedlikehold. Den grunnleggende tanken både fra produsenten, pianostemmeren og utøverne (kjøperne) er at dette er en langsiktig investering og at det ved et regelmessig vedlikehold skal være mulig å opprettholde kvaliteten både på kort og lang sikt.
Vedlikeholdet består av:

  • stemming

  • kontroll og justering av mekanikk, klaviatur og pedaler

  • intonering (vedlikehold og preparering av hammerfilt)

  • bytte av deler ved slitasje. (filt, akslinger, røkne strenger m.m.)


Trygve Lydersen