DET VIKTIGE INNEKLIMAET

I Norge er vi vant med at årstidene og været kan skifte brått og dramatisk, noe som gjør at de klimatiske betingelsene kan bli svært skiftende, også innendørs. Overgangen mellom mildt og temperert sommerklima til tørre og kalde vintre kan medføre store påkjenninger for pianoer og flygler. De inneklimatiske forholdene, med svingninger i relativ luftfuktighet (RL), er den enkeltfaktor som påvirker instrumentene mest.

Et piano eller flygel består av 10-12.000 enkeltdeler. Det er hovedsakelig bygget av ”levende” materialer (tre, filt og skinn m.m.), og alle delene må passe nøyaktig sammen for å få et velfungerende og godt klingende instrument. 

 

Konsekvenser av for tørr luft

Når et piano eller flygel står i en stue der luften er for tørr (RL under 40%) kan treet tørke ut og sprekke. I noen tilfeller oppstår det klirre- og raslelyder ved bestemte toner eller akkorder. Hvis også stemmestokken sprekker, blir naglene løse og instrumentet holder ikke lenger stemmingen. Mekanikken i instrumentet kan også bli slarkete og lage uønsket støy når man spiller

 

Konsekvenser av for fuktig luft

Fuktighet kan også gjøre stor skade. Strenger, stemmenagler og andre metalldeler kan ruste. Treet trekker til seg fuktighet, noe som kan medføre at de små bevegelige delene i mekanikken går tregt eller i verste fall setter seg helt fast.
Filten i hammerhodene kan også påvirkes.

 

Klimakontroll

Det beste klimaet for et instrument er normal romtemperatur og RL mellom 40 - 60%. Det er fornuftig å ha et godt hygrometer i rommet der pianoet eller flygelet står, gjerne et elektronisk med minnefunksjon. På det kan man lese av luftfuktigheten og i kritiske perioder ta nødvendige forholdsregler. Her følger noen generelle råd for å gi instrumentet et godt inneklima:

Plasser instrumentet i normale oppholdsrom. Unngå plassering eller lagring i kjeller, loft, garasje o.l. Unngå plassering direkte mot varmekilder, vinduer og ytterdører.
Dersom pianoet må stå på gulvvarme kan det være nødvendig med isolasjon mellom gulv og instrument og en sperre for å unngå luftgjennomstrømning innvendig i pianoet. Alternativt kan man begrense bruken av gulvvarme der instrumentet står.
Det er en vanlig oppfatning at et piano ikke skal plasseres mot yttervegg. I et hus som fyller dagens krav til isolering har ikke dette noen betydning. I moderne hus er heller utfordringen at effektiv oppvarming og god isolasjon fører til tørr luft i vinterhalvåret.
Unngå langvarig høy innetemperatur om vinteren. Jo mer du fyrer jo tørrere blir det.
Unngå langvarig lufting i rommet der instrumentet er plassert, spesielt ved kaldt og klart vintervær eller lummert, fuktig sommervær. Lufting bør skje kort og effektivt.
Dersom man ønsker å kompensere med en luftfukter i vinterhalvåret, bør denne ha hygrostat og gjerne automatisk vannforsyning fra vannledningsnettet. Ved bruk av enklere typer må man være ekstra påpasselig med vannpåfylling, strømtilførsel og kontroll med hygrometer.
Dersom det ikke er mulig å holde inneklima innenfor akseptable grenser, bør man vurdere å bygge inn et klimaanlegg som er utviklet spesielt for piano og flygel.
Er du i tvil, rådfør deg gjerne med din autoriserte pianostemmer som kan hjelpe deg med dette.

 

Skadedyr

Møll: Møll kan fort ødelegge filten i et instrument, men møll er ikke særlig utbredt i dag. Hvis man likevel oppdager møll i instrumentet, bør det kun brukes møllkuler e.l. til bekjempelsen. Flytende mølldreper må under ingen omstendigheter brukes, da det danner rust på metalldelene og dermed ødelegger mekanikken.

Mott/stripet borebille: Har du et eldre instrument som er angrepet av mott, bør du levere det til en fagmann som kan gasse det for å ta knekken på skadedyrene.

Mus: Små gnagere som for eksempel mus kan gjøre stor skade på et piano, og det er flere steder inne i instrumentet som passer perfekt for små musebol. Har du mistanke om at det er mus inne i huset, kan det være lurt å plassere en felle nær pianoet.