RESTAURERING

Hvorfor legge penger i å restaurere et gammelt instrument fremfor å kjøpe nytt? Rett og slett fordi resultatet kan bli mer interessant og, vil mange påstå, være et bedre musikalsk alternativ enn et nyprodusert instrument.

Stradivarius og Guarneri med tangenter

I noen tilfeller kan et eldre piano eller flygel rett og slett ha unike kvaliteter. Det kan være snakk om instrumenter av så høy eller spesiell håndverksmessig utførelse at det ikke lenger svarer seg å produsere i moderne sammenheng fordi arbeidskraften som må til rett og slett koster for mye i dagens marked. En annen årsak til ettertraktede musikalske egenskaper er bruken av materialer som var av høyere kvalitet enn hva som lar seg oppdrive nå, og ofte av eksotiske typer som i moderne sammenheng ikke er i sirkulasjon pga bevaringsforbud. Dette er også årsaken til at instrumentene gjerne holder seg godt over lang tid. Det kan også være snakk om modeller som på bakgrunn av utforming, periodiske preferanser- og teknologi, har ført til unike klangmessige kombinasjoner som ikke lenger lar seg replisere.

 

Klang – Musikkens vinger

En del av teknikkene som ble benyttet for å produsere kabinetter og klangbunner var av svært høy håndverksmessig klasse på 1800- og tidlig 1900-tall, og på samme måte som med gamle fioliner kan selve klangbildet i noen av de gamle instrumentene ha uovertrufne kvaliteter. En mulighet som i noen tilfeller byr seg ved restaurering er å kombinere moderne spillemekanismer med de unike, gamle kabinettene. Slik kan man oppnå moderne spilltekniske prestasjoner med et klangbilde som rett og slett er  – ja, unikt! Vakkert møbel, verdifull kulturarv og fabelaktige egenskaper

Et piano eller flygel av god kvalitet kan ved riktig bruk og godt vedlikehold vare i flere generasjoner. Et instrument som ikke er tatt godt vare på vil merke tidens tann bedre og trenger gjerne en større reparasjon for å fungere tilfredsstillende. Noen ganger må en full restaurering til for at et møbel også skal kunne gjøre nytten som musikkinstrument.

Vurderer du hel eller delvis restaurering? Ta kontakt med meg om du er i tvil om det lønner seg å sette i stand nettopp ditt piano/flygel.