STEMMING

Den essensielle faktoren

Stemmingen er en meget viktig del av instrumentets pleie. Det er uhyre viktig for klang og tonekvalitet at stemmingen er veltemperert og tilpasset det enkelte piano eller flygel.

 

INDIVUELT

Det er individuelt hvor ofte et instrument skal stemmes. For gjennomsnittlig hjemmebruk av piano og flygel, anbefales det å stemme minst 1 gang i året. Ved økt benyttelse, profesjonelt bruk (skoler, kirker, studio etc.) eller generelt høyere krav til stemmekvalitet er det normalt å stemme/kontrollere 2 - 4 ganger i året. For de høyeste krav til kvalitet f. eks konsert og studioinnspilling er det ofte nødvendig med kontinuerlig aktiv medvirkning av pianostemmer.

 

KAMMERTONEN

Et moderne instrument er bygget for en tonehøyde på 440 - 442 Hz (svingninger/sekund) på tonen 1-strøken a, kammertonen (A-en til høyre for midterste C). For problemfritt samspill med andre er det nødvendig at instrumentet er stemt i kammertonen.
En del eldre instrumenter tåler ikke det samlede strekket fra strengene (15 - 18 tonn), og stemmingen må derfor foretas på lavere svingningstall.


Før og etter stemming - når utgangspunktet er virkelig dårlig… 


Avtal stemming i DAG!

Se kontaktinformasjon nederst på siden.