KONTROLL OG JUSTERING


Mekanikken er den delen av instrumentet som overfører ditt anslag på tangenten til strengene. Det er et meget sinnrikt system som er sammensatt av flere hundre små deler: tre, fjærer, skinn og filt m.m.. Alle delene er avhengige av hverandre og mekanikken kan bare virke perfekt hvis alt er riktig regulert.

Er dette tilfellet, arbeider mekanikken hurtig og presist, og lystrer dermed ditt minste "vink". Samtidig forlenges dens levetid betydelig, fordi en mekanikk som er dårlig eller feil regulert slites skjevt og unødig.

Klaviaturet, eller tangentene som det ofte kalles, må være riktig regulert i forhold til mekanikken. Dersom det for eksempel er luft (”dødgang”) mellom tangent og mekanikk, eller tangenten har for liten vandring, virker instrumentet tungspilt, i tillegg til at ”tromling” (dobbeltslag) gjerne oppstår.