UTSKIFTNING OG REPARASJON


Bytte av deler og mindre reparasjoner gjøres som regel i forbindelse med en ordinær stemming. Mange deler er standarddeler som en pianostemmer/-tekniker alltid har med i reserve, mens andre deler, som f.eks. basstrenger, må bestilles og spesiallages for hvert instrument.

 

Hvor ofte trengs service?

Hvor ofte man må utføre servicearbeid på mekanikk og klaviatur er avhengig av bruken. Ved mye bruk kan dette være nødvendig hvert 3 – 5 år, og ved mindre bruk kanskje med 10 - 20 års intervaller. Konsertinstrumenter og andre instrumenter som